Aanmeldings­formulier lidmaatschap WS78

Het verenigingsjaar van WS78 begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. De eventuele aansluiting bij de KWBN begint het eerst­volgende kalenderjaar. De tweede helft van het verenigingsjaar van WS78 overlapt dus de eerste helft van de KWBN aansluiting.
Kijk zo nodig voor het invullen van dit aanmeldings­formulier naar:
de pagina met meer informatie over het lidmaatschap van WS78.

De eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden zijn € 2,00.
Het lidmaatschap gaat in na het ontvangen van het verschuldigde bedrag (lidmaatschap incl. eenmalige inschrijfkosten)
€ 29,00 (contributie) + € 2,00 (inschrijfkosten) = € 31,00 WS78 lid en KWBN standaardlid of
€ 21,50 (contributie) + € 2,00 (inschrijfkosten) = € 23,50 WS78 lid en KWBN basislid of
€ 10,00 (contributie) + € 2,00 (inschrijfkosten) = € 12,00 WS78 lid en KWBN jeugdlid of (WS78 donateur met KWBN afdracht via een andere wandelclub)
Betaling gebeurt met toestemming voor automatische incasso. De penningmeester stuurt vooraf­gaand aan de afschrijving een mail hierover.
== of met de andere keuze bij incasso ==
door het zelf overmaken op ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78 te Nieuwegein onder vermelding "Nieuw lid".

Het doorgeven wijzigingen in een lidmaatschap, het huisadres, een e-mail adres, e.d. kan via:
het sturen van een e-mail naar de leden­administratie.

 

Velden met een * zijn verplicht.

Voornaam: *
Voorletters: *
Achternaam: *
Geslacht: *
Geboortedatum:
bv: 23-7-1965
*
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
E-mail: *
Via één wandel­organisatie betaalt u de contributie aan de KWBN.
De mogelijkheden voor de KWBN afdracht via WS78 zijn:
 
Afdracht:
voor KWBN standaardlid
voor KWBN basislid
voor KWBN jeugdlid
gaat via een andere wandel­organisatie
*
Alleen invullen indien u via een andere wandel­organisatie de KWBN afdracht betaald. Deze gegevens staan op de groene KWBN Wandel­voordeelpas.  
KWBN-bondsnr.:
zie KWBN Wandelvoordeelpas
Al lid van:
Mag de contributie per auto­matische incasso jaarlijks afgeschreven worden?
Voorwaarden:
 
Incasso: *
Alleen invullen bij toestemming voor automatische incasso.  
Bankrekening:
op naam van:
Opmerking of vraag:

 

Deze pagina is bijgewerkt op 14-12-2021 om 16:23 uur