Corona informatie van WS78

Beste leden,

Update juli 2020

Coronavirus
Ondertussen zijn we een paar maanden verder en gelukkig zijn er vanuit overheidswege per 1 juli 2020 versneld versoepelingen doorgevoerd die het mogelijk maken om weer georganiseerde wandelingen aan te gaan bieden.

Als eerste heeft het NOC/NSF een protocol opgesteld voor 'Verantwoord sporten'. Dat is door de KWBN als basis gebruikt om een protocol 'Verantwoord wandeltochten en evenementen' op te stellen.

Klik hier voor Informatie voor Corona informatie, er zal een PDF bestand geopend worden van de KWBN, wat door KWBN aangepast wordt als daar aanleiding toe bestaat.

Op basis van dit document ťn een uitvoerig gesprek wat WS78 bestuursleden op 2 juli 2020 hebben gehad met 2 betrokken KWBN medewerkers, is de conclusie dat het mogelijk moet zijn om weer WS78 waardige wandeltochten aan te bieden.
Natuurlijk moet hier nog heel veel voor gebeuren, zoals het opstellen van een eigen protocol, calamiteitenplan, zoals
vooraf aanmelden en digitaal betalen enz. Deze acties zijn inmiddels in gang gezet.
Uw bestuur is voornemens om weer WS78 wandeltochten aan te gaan bieden.

In de volgende paragrafen wordt dat uitgelegd.

43ste serie.

Normaliter zouden we de 43ste serie starten in oktober 2020.
Echter de tijd die ons rest om dat georganiseerd te krijgen, is te kort. Daarom heeft uw bestuur besloten om alle eerste 5 tochten die gepland stonden in oktober t/m december 2020 te annuleren.
De tochten van Twello, Hillegom, Castricum, Pijnacker en Best gaan dus NIET door in dit najaar.
De betreffende parcoursbouwers zijn inmiddels separaat geÔnformeerd over dit besluit.

Uw bestuur heeft tevens besloten om op de ALV voor te stellen dat de 43ste serie van start gaat vanaf januari 2021.
Daarmee loopt de 43ste, serie door tot en met december 2021. Met onze series gaan we dus de kalenderjaren volgen.
Dit betekent dat de 43ste serie start met een nu geplande tocht vanuit Holten op 16 januari 2021.
Hierbij moeten we de kanttekening plaatsen dat alle tochten volgens Corona protocol worden georganiseerd en ook dat de betreffende gemeentes en startlocaties akkoord zijn.
Daar komt bij dat we medio augustus een deadline hebben m.b.t. het aanmelden van de tochten bij de KWBN. Al met al komt er met name op het organisatorisch vlak veel op ons af; er is genoeg werk aan de winkel!

42ste serie

Van de vorige serie kon Bodegraven op 14 maart 2020 niet gelopen vanwege de uitbraak van de Corona crisis. Als bestuur van WS78 willen we voorstellen om het wandelen van Bodegraven alsnog te plannen, maar dan ergens in het najaar van 2020. Daarmee ronden we alsnog de 42ste serie af met 10 wandeltochten. En we kunnen Bodegraven als een soort van 'pilot' gebruiken om te ervaren hoe het is om WS78 wandelingen te organiseren op basis van de geldende protocollen. We zijn inmiddels in gesprek met de betreffende parcoursbouwers.

Namens het bestuur van WS78
Johan Hertgers

 

Deze pagina is bijgewerkt op 11-07-2020 om 12:37 uur