koptekst
pijlvorig Vorige tocht Parcoursbouwer is Hans Dijkhof Volgende tocht pijlvolgend

Startlocatie:

WSV Apeldoorn,
De Voorwaarts 450, 7321 MG Apeldoorn.

Afstanden tijdens deze tocht:

Circa 20 km, 30 km en 40 km.

Inschrijven:

Deelnemen kan op 2 manieren:

Inschrijf­kosten (incl. soep-koffie-fruit-muntje):

De standaard inschrijf­kosten zijn € 7,50
WS78 leden genieten  € 2,50 korting en betalen € 5,00
KWbN leden genieten € 1,00 korting en betalen € 6,50
WS78 leden, die ook lid zijn van de KWbN, ontvangen beide kortingen (samen € 3,50) en betalen € 4,00
Bij de start worden muntjes verstrekt voor de soep, koffie/thee en het fruit.

Starttijden:

Bij het digitaal inschrijven heeft men de keuze uit een tijdslot van één uur:

Bij ter plaatse inschrijven kunt u naar de start­locatie komen, inschrijven, betalen en starten:

WS78 wil dat u zoveel mogelijk per pin/digitaal betaald en niet meer contant.

Bereikbaar per trein:

Station Apeldoorn-Osseveld
De startlocatie ligt op 1,4 km van Station Osseveld

Station Apeldoorn - de Maten
De start­locatie ligt op 850 meter van station Apeldoorn de Maten

Vanaf het station staan er pijlen naar de start.

Samen rijden:

Graag willen wandelen, maar de afstand te ver vinden om alleen heen te rijden? Of naar de startlocatie rijden en plaats over hebben voor een meerijder? Meld je dan aan bij Slinger via deze link!
Slinger is het platform van de KWbN waar vraag en aanbod per wandeling bij elkaar komen.

Parkeren:

Er is een ruim parkeer­terrein bij Sport­vereniging WSV en bij het naast­gelegen Intratuin en Omnisport.

WS78 informatie flyer over Apeldoorn:

De info flyer is beschikbaar gesteld.
Klik hier om dit PDF document te kunnen lezen.

WS78 rustposten (gebruik hier de muntjes):

Soeppost 20 km ⇒  10,6 km.
Soeppost 30 km ⇒  10,6 km.
Soeppost 40 km ⇒  10,6 km.
- - - - -
Koffie/theepost 20 km ⇒  10,6 km.
Koffie/theepost 30 km ⇒  19,4 km.
Koffie/theepost 40 km ⇒  29,7 km.
- - - - -
Fruitpost 20 km ⇒  16,0 km.
Fruitpost 30 km ⇒  24,6 km.
Fruitpost 40 km ⇒  35,0 km.

Horeca rustposten:

20 km ⇒  op 12,1 km
30 km ⇒  op 19,3 km
40 km ⇒  op 20,3 km

Werkelijke afstanden:

20 km ⇒  22,5 km.
30 km ⇒  31,2 km.
40 km ⇒  41,5 km.
Deze afstanden kunnen op de dag zelf alsnog wijzigen.

Sluiting:

20 km ⇒ om uiterlijk 16:30 uur.
30 km ⇒ om uiterlijk 16:30 uur.
40 km ⇒ om uiterlijk 17:30 uur.

Fotoserie:

Klik hier voor een mooie foto impressie van Ineke GerritsJans over deze wandeltocht.


Nijbroekse_Wetering

Nijbroekse Wetering.

We lopen vandaag door het gebied ten noordoosten van Apeldoorn, richting dorp de Vecht en Terwolde. Dit is een gebied met veel weilanden door­kruist met weteringen. Een wetering is een gegraven water­gang ten behoeve van de afwatering van een gebied. We volgen stukken van de Grote Wetering, de Nijbroeksche Wetering en de Terwolsche Wetering. De laatste jaren heeft men delen van de Grote Wetering een natuurlijk aanzien gegeven door plaatselijk te verbreden en te laten meanderen.

We starten vanuit bij WSV (Wormse Sport Vereniging) en gaan door de woonwijk Woud­huis en de over­steek van de A50 komen we in het gebied van land­goed het Woud­huis. Het land­goed is ongeveer 200 hectare groot en bezit rijke flora en fauna. Stukken bos­gebied worden hier afge­wisseld met wei­landen. De aanleg van het land­goed uit 1700 is nog groten­deels intact, wat het historisch-geografisch uniek maakt.

Bij het verlaten van het Woudhuis lopen we langs een huis, met een gracht er omheen, met de naam 't Spikker. Het is de naam van een boerderij die in 1710 is gebouwd en onderdeel was van het veel grotere landgoed Woudhuizen. 'Spijker' of 'spieker' is een Oost-Nederlands woord voor graanschuur, afkomstig van het Latijnse woord specarium. Hierin is "specarium" een opslagruimte voor graan (=spica).
In 1860 kwam het westelijk deel van het landgoed in eigendom van de familie Tutein Nolthenius. Deze gaf opdracht om het landhuis Het Woldhuis op het landgoed te bouwen.

De_Vechtertjes

De Vechtertjes in De Vecht.

Na het Woudhuis gaan we verder via Teuge (inderdaad, van vliegveld Teuge) richting De Vecht. Over verharde wegen en een aantal onverharde klompenpaden doorkruisen we een gebied van weilanden afgewisseld met akkers.
De Vecht is een klein dorp met circa 180 inwoners en ligt aan de Grote Wetering in een agrarische omgeving. De_Olde_Smidse Soep en koffiepost
bij De Olde Smidse.
Hier hebben we de soep/koffiepost bij een voormalige smederij, nu door de huidige bewoners "de olde smidse" genoemd. In 1922 is Gerrit Jansen hier als smid gestart. Hij heeft zich met name gericht op paarden beslaan, landbouw­werk­tuigen maken en repareren, reparatie van kachels, verkoop en reparatie van fietsen en dat soort zaken. In 1928 is de smederij uitgebreid met een winkel waar ijzer­waren, kleine landbouw­gereed­schappen en later ook huis­houdelijke artikelen werden verkocht.
In 1987 is de smederij is officieel gestopt. De smederij is echter nog steeds in originele staat, de arbeids­middelen en de hoef­ijzers van de paarden uit de buurt liggen er nog!

Na de soep/koffie bij "de olde smidse" gaan de 20 km wandelaars terug naar Apeldoorn langs de Grote Wetering en door een ander deel van landgoed Woudhuizen. In het dorp De Vecht is ook nog gelegenheid voor een horecarust bij de kantine van de voetbalvereniging V&L gelegen achter de koffiepost

Havezathe_Avervoorde

Havezathe Avervoorde.

De 40 km lopers gaan na de soep verder langs de Grote Wetering richting Terwolde. Even buiten het dorp De Vecht zien we links de in de 17e eeuw gebouwde herenboerderij Avervoorde. Vroeger ook wel Overvoorde genoemd omdat het aan de overkant van de voorde (wetering) lag. Op de terugweg benaderen we de havezathe nog een keer van de andere kant.

In de omgeving van boerderij Aver­voorde staat een zoen­kruis ofwel herdenkings­kruis met de letters AVL, het jaartal 1570 en een wapen. E.e.a. ter ere van de adellijke Arend van Limberghem die in de buurt op jonge leeftijd is verdronken. Op de terugweg komen we erlangs.
We lopen verder richting Terwolde eerst langs de Nijbroeksche Wetering en vervolgens langs de Terwoldsche Wetering. In Terwolde hebben we de horeca rust bij brasserie Kriebelz.

Kerk_Terwolde

Kerk in Terwolde.

Na de horeca­rust hebben we rechts nog even zicht op de van oorsprong middel­eeuwse kerk van Terwolde. De oorspronke­lijke stenen gewelven en de middel­eeuwse houten kap­constructie zijn nog aanwezig. Op de toren bevindt zich een bekapping met een voor de IJsselstreek vrij zeldzame zadel­dakvorm. De indeling en het gebruik van de kerk­ruimte is deels nog gelijk aan de middel­eeuwse situatie. Voor de inrichting van de kerk na de restauratie van 1994 is de situatie zoals die in de eerste helft van de negen­tiende eeuw was als uitgangs­punt gekozen.

Kerk_Nijbroek

Kerk in Nijbroek.

We vervolgen de wandeling langs een stuk Terwoldsche Wetering en een kerke­pad zeer toe­passelijk "Kerkepad" genoemd, richting Nijbroek. Centraal in Nijbroek, aan het dorps­plein, ligt de eenbeukige, gotische Hervormde Kerk waarvan het schip en de toren uit de 14e eeuw stammen. In het gebouw zijn muur­schilderingen bewaard gebleven. Tot de inventaris behoren een 17-eeuwse gesneden preek­stoel met toog­panelen en getorste hoek­zuiltjes en orgel met Hoofd­werk en Boven­werk gemaakt in 1861. Buiten de kerk staan nog twee antieke urinoirs.

Na Nijbroek wandelen via een smal pad weg van het dorp. We kruisen weer de Nijbroeksche Wetering. Verder op de Beke­ndijk bij een opvallende zgn. T-boerderij slaan we rechtsaf waarna we langs een licht meanderende Grote Wetering richting dorp De Vecht lopen. Vlak voor het dorp nemen we nog een klompen­pad waarbij we het al eerder­genoemde zoen­kruis passeren.
Tijd voor een kop koffie bij "de Olde Smidse".

steltenschuurberg

4-Roedige steltenschuurberg aan de Lochemsestraat.

Na de koffie lopen we weer langs de Grote Wetering richting Teuge. De liefhebbers van een biertje moet ik teleurstellen, café De Groot aan de kruising bij de brug is gesloten wegens voorjaars­vakantie. Verderop langs de Grote Wetering vlak voordat we een andere brug overgaan zien we rechts een opvallende zgn. vier-roedige stelten schuurberg. Vanaf hier is de Grote Wetering voorzien van een natuurvriendelijke oever met enkele groenvoorzieningen en verschillende verbrede zones met open water. De aanleg van de zgn. flauwe oevers langs de wetering maakt het opvangen van piek­afvoeren beter mogelijk. Tevens kan water langer vast worden gehouden in perioden van droogte.
We volgen de Grote Wetering een tijdje en doorkruisen weer een stukje landgoed Woudhuizen.
Na de oversteek van de A50 lopen we via een uitkijk­punt in de wijk 't Woudhuis naar de finish locatie.


    pijlomhoog
Boven­zijde pagina
Verslagen en foto's
pijlomlaag
   
WS78_slogan

 

Deze pagina is bijgewerkt op 19-02-2024 om 09:53 uur