koptekst
pijlvorig Vorige tocht De parcours­bouwer is
Frans Leijtens
Volgende tocht pijlvolgend
Scheidingslijn
Afstanden: Circa 40 km en 20 km.
Starttijden: 40 km om 9:00 uur,
20 km van 9:00 uur tot 10:00 uur.
Sluiting: 40 km om 17:30 uur,
20 km om 16:30 uur.
Startlocatie: Theater de Speeldoos, Vliertstraat 6, 5261 EL Vught (NB).
Start en rust­posten: Klik hier hier voor het GPX bestand met de start en rustplaatsen.
Bereikbaar per trein: Oostzijde van het station(sgebouw), tussen de Beukenhof en huisnr. 25 door, Prins Bernardlaan, na 275 m rechts aanhouden via trottoir en aan einde RA Secr. Van Rooijstraat, na 145 m bij Theater de Speeldoos RA, Vliertstraat
Bereikbaar per auto: vanaf A2 afrit 24: bovenaan afrit richting Vught, einde weg RA Glorieuxlaan, wordt in bocht naar L de Boxtelseweg, na park Reeburg tweede weg LA Dokter Hillenlaan, wordt Secr. Van Rooijstraat
vanaf A65/N65 afrit Vught, Helvoirtseweg volgen tot over spoorlijn, eerste weg RA Kapellaan, wordt Secr. Van Rooijstraat
Parkeren ten oosten van de startlocatie (centrum) is niet mogelijk (betaald parkeren).
Parkeren ten westen van de startlocatie in de woonwijk of bij de P&R van het station (450 m lopen).
Scheidingslijn
Scheidingslijn

Het wapen van Vught, dat in 1817 werd verleend, was gebaseerd op vier achtereenvolgende schependomszegels en een inktstempel, zoals die vanaf het midden van de veertiende eeuw tot het begin van de negentiende eeuw in gebruik waren.
Van de hand van H. Das-Horsmeier kwam een nieuw ontwerp tot stand, dat door de Hoge Raad van Adel en binnen Vught werd goedgekeurd. Het revisieproces liep echter vertraging op, doordat de mogelijkheid bestond dat Vught bij 's-Hertogenbosch gevoegd zou worden. Een nieuw wapen zou dan weinig zin hebben. Nadat in 1991 het besluit was gevallen dat Vught zelfstandig zou blijven, heeft het nog jaren geduurd voor een officieel verzoek om wapenrevisie bij de Minister werd ingediend. Bij Koninklijk Besluit d.d. 19 maart 2001 kreeg Vught eindelijk haar nieuwe, gereviseerde wapen.

De blazoenering:
"Doorsneden; I gedeeld: a in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; b in goud een omgewende sleutel van keel; II in azuur twee kerken van goud, verlicht van het veld, de toren toegewend en gestopt met op een bol geplaatst streepkruis, waarop een haan, de linker omgewend, de daken getopt met een op een bol geplaatst breedarmig kruis."

Scheidingslijn

Voor de derde winterserietocht van het seizoen zijn we wederom te gast in Vught. De eerste twee edities van de Loonse en Drunense Duinentochten werden uitgezet door Jo Leijtens, deze editie door zijn zoon Frans. Ditmaal vertrekken we vanuit een nieuwe startlocatie, theater de Speeldoos. De route doorkruist eerst wat woonwijken en steekt daarna de N65 over. Dit is een gevaarlijke oversteek: respecteer a.u.b. het rode verkeerslicht!

Vught-1

In de Tweede Wereldoorlog was dit de fusilladeplaats op de Vughtse Heide.

Dan betreedt de route de Vughtse Heide. Dit is een voormalig militair oefenterrein van het Ministerie van Defensie, dat inmiddels beheerd wordt door de gemeente Vught. We lopen via de heide naar het epaulement tussen het tweede en derde lunet. De lunetten en tussenliggende epaulementen waren een verdedigingswerk rond Fort Isabella. Het fort is inmiddels verdwenen, maar de aarden wallen zijn nog in het landschap te zien. De route passeert de ingang van het tweede lunet, dat gebruikt werd als fusilladeplaats in de Tweede Wereldoorlog. U kunt het tweede lunet betreden: het is ongeveer 300 meter lopen naar het monument op het lunet.

Vanaf het derde lunet gaan we richting de IJzeren Man. Deze recreatieplas werd gegraven door een machine die de IJzeren Man heette: het zand was bestemd voor de ophoging van bouwgrond rond station 's-Hertogenbosch Centraal. We volgen de smalle paadjes langs de plas en daarna gaan we via wat weilanden naar de soeppost bij 't Hoog (9 kilometer), een gehuchtje dat deel uit maakt van Helvoirt. Voor deelnemers die twintig kilometer lopen is dit ook het punt waarop ze terug gaan richting Vught.

Vught-2

Zandverstuivingen en stuifzandheiden in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen.

De lange afstand gaat vanaf 't Hoog Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen in. Via voormalige tankbanen en de Oude Giersbergsebaan komt men bij het gehucht Giersbergen met monumentale boerderijen en een antieke dorpspomp. Dan gaat men echt het hart van het duingebied in en steken we ook de grote duinvlakte over. Na een paar honderd meter los zand komt men weer op bospaden terecht en na krap 19 kilometer zijn we bij de hoofdrust bij de Rustende Jager aan de bosrand. Dit café staat bekend om de heerlijke perenvlaai, of om de Udenhoutse Broeder.

Vught-4

Perenvlaai bij de grote rust.

Na de hoofdrust gaat de route weer terug het Nationaal Park in. Na wat bossen en korte stukjes duinzand komen we aan de Udenhoutse zijde het bos uit. De route volgt een lang pad langs nieuwe natuur: hier zijn onlangs grote vennen aangelegd, waar ooit akkerbouw plaatsvond. Via de bossen rond de Guldenberg loopt men naar Landgoed Zwijnsbergen bij Helvoirt en vanaf het landgoed is het nog maar een klein stukje naar de koffiepost bij 't Hoog op krap 28 kilometer.

Na de koffie voert de route via houtwallen om het dorpje Cromvoirt heen. Bij de geniekazerne van Vught en woonoord de Lunetten met zijn Molukse bewoners gaat men weer richting de Vughtse Heide. Eerst passeren we nog de Extra Beveiligde Penitentiaire Inrichting van Vught en Nationaal Monument Kamp Vught, waar op 34 kilometer (op 15 kilometer voor de korte afstand) de fruitpost is gevestigd. Deelnemers in het bezit van een Veteranenpas of Museumkaart kunnen het museum gratis bezoeken.

Vught-6

Nationaal monument Kamp Vught.

Vanaf Kamp Vught passeert men het eerste lunet en via de heide wandelen we naar de voormalige Frederik Hendrikkazerne aan de rand van Vught. We lopen langs de atletiekvereniging (ooit hoofdrust tijdens de Moerasdraaktocht) Vught in en via enkele parkjes en woonwijken komen we na bijna 40 kilometer terug bij de Speeldoos. De korte afstand loopt vandaag 20 kilometer.

Scheidingslijn
pijlvorig Vorige tocht pijlomhoog
Boven­zijde pagina
Verslagen en foto's
pijlomlaag
Volgende tocht pijlvolgend

 

Deze pagina is bijgewerkt op 08-05-2018 om 20:28 uur