Vorige tocht

De parcoursbouwer is

Johan Hertgers

Volgende tocht

Afstand:

circa 20, 40, 60 en 80 km (Kennedymars).

Start:

Vrijdag 11 maart nachttochten 40, 60 en 80 om 22:00 uur precies.
Zaterdag 12 maart dagtochten
40 km vanaf 07.00 tot 09.00 uur.
20 km vanaf 09.00 tot 11.00 uur.

Sluiting:

Zaterdag 12 maart om 18.00 uur voor alle afstanden.

Startlocatie:

Kantine SC Klarenbeek, Bosweg 12-14, 7382 CC Klarenbeek.
Douchen is hier mogelijk

Bereikbaarheid per trein:

NS Station Klarenbeek. Hoofdweg richting Klarenbeek, 3de weg LA Bosweg.

Bereikbaarheid per auto:

A1, afslag 21 Zutphen, N345 Voorst. Vanaf hier wordt de start met WS78 borden aangegeven.

Koffiepost in de 2de daglus:

De thee/koffiepost is op het museumterrein van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij. Het wandelparcours gaat langs oude stoom locomotieven en rijtuigen. De kosten van consumpties zijn op dit unieke terrein voor eigen rekening.

 

 

 

Klarenbeek is een dorp op de grens van het Veluwe massief en de IJsselvallei. Het dorp is opgesplitst in twee gemeenten: Apeldoorn en Voorst. Vandaag is de start in het deel van de gemeente Voorst. Op kaarten anno 1557 - in opdracht van koning Philips II vervaardigd - is De Doerfart (beter bekend als Doorvaart met een doorwaadbare plaats) vermeld op de oudst bewaarde kaart van de Veluwe. Echter op een rekening uit 1467 wordt al gewag gemaakt van De Doerfart. De latere geschiedenis van Klarenbeek heeft een onmiskenbare band met de komst van de familie Krepel, welke heden ten dage met zijn houtindustrie en galerij nog steeds werkgelegenheid biedt aan de inwoners van Klarenbeek.

Wapen gemeente Voorst:
Het wapen van de gemeente is 'zijnde van goud beladen met drie kepers van keel (rood)'. Over de betekenis van de drie op het wapen voorkomende kepers tast men in het duister. Het schijnt een in de wapenkunde of heraldiek vrij veel voorkomende figuur te zijn. De officiŽle beschrijving luidt: "In goud drie kepers van keel. Het schild gedekt met gouden kroon van drie bladeren en twee parels".

Wapen gemeente Apeldoorn:
Het wapen van de gemeente Apeldoorn, met het blazoen van het in 1726 uitgestorven adellijke geslacht Van Apeldoorn. "Het schild van goud, waarop een rooden uitgespreiden arend met blaauwen bek en nagels, hebbende op deszelfs borst een zilveren sleutel."

 

Het wandelparcours bestaat uit vier lussen van ongeveer 20 km, die iedere keer terugkomen op de startlocatie. Deze lussen maken de verschillende wandelafstanden mogelijk.

Klarenbeek 1

In de eerste nachtelijke lus lopen de wandelaars richting Wilp Achterhoek. Bij de Kaasboerderij Den Hoek is een rustpost. Daarna gaan we naar buurtschap het Hooiland, waar in het buurthuis een rustpost is ingericht.

De tweede nachtelijke lus kenmerkt zich door rust en stilte. De omgeving is dermate verkeersarm dat het niet moeilijk zal zijn om het gepiep van uilen te horen. Daarbij maken we gebruik van een fantastische rustplaats bij familie Koerts, waar zowel vrijwilligers als wandelaars laaiend enthousiast over zijn.

Voor het deelnemen aan de nachttochten is de voorinschrijving verplicht. Het maximaal aantal is 300 deelnemers.

Voor informatie over de Kennedymars en de andere nachttochten klik hier.

Regelmatig verschijnen nieuwsbrieven met de laatste informatie aan de wandelaar(ster)s, die zich hebben ingeschreven. Voor deze nieuwsbrieven klik hier.

 

Klik hier voor de flyer van deze wandeltocht.

Voor de dagafstanden kan alleen op de dag zelf ingeschreven worden. De 20 km deelnemers volgen de laatste lus. Klik hier om direct naar de beschrijving van deze lus te gaan.

Overdag lopen we door beide gemeenten: de eerste 20km gaan over gemeentelijk grondgebied van de gemeente Voorst, de tweede 20km over het grondgebied van de gemeente Apeldoorn. Dat maakt de wandeling ook uniek: in het gebied van de gemeente Voorst lopen we door de IJsselvallei, terwijl het Apeldoornse deel juist kenmerken van het Veluwe massief in zich heeft. U krijgt dus een zeer afwisselende wandeling voorgeschoteld.

Vanuit de start lopen we direct langs de molen De Hoop in Klarenbeek.

De eerste achtkantige korenmolen, een beltmolen van de gebroeders Borgonjen in Klarenbeek werd in het jaar 1850 op de huidige locatie van "De Hoop" gebouwd. Bij beltmolens werd de grond rondom de molen opgehoogd om zo als stellingen te dienen. Daar de molen door bebouwing en opgroeiende bomen te weinig windvang kreeg, werd de molen in 1905 gesloopt. In het zelfde jaar werd de huidige stellingmolen "De Hoop" gebouwd als opvolger van de kleinere beltmolen. Deze molen is nog in beperkte mate in gebruik.

Klarenbeek 3

Kabouterdorp langs een bospad.

Daarna lopen we het bos in. Zoals iedereen weet, daar wonen kabouters. Zo ook in Klarenbeek. De kabouters zijn hier zeer actief, want ze hebben zelfs een heus dorp gesticht, met een eigen huis-aan-huis blad en zelfs een eigen sporthal! Dit unieke kabouterdorp is absoluut de enige in zijn soort in Nederland, dus wandelaars: loop niet te snel door, maar geniet hiervan!

Snel daarna komen we langs het station Klarenbeek, welke in de zeventiger jaren tot een van de kleinste stations van Nederland werd gerekend.

Klarenbeek zou nooit een stationnetje hebben gehad als daar geen houtzagerij was geweest, waar hout werd bewerkt voor het maken van sigarenkistjes. Aanwezigheid van waterkracht opgewekt door beken en een overvloed van bossen voor houtproductie hadden geleid tot het ontstaan van die fabriek rond 1871. De eigenaar van de houtzagerij (fam Krepel) haalde alles uit de kast om een aftakking met de treinhalte te krijgen van de spoorwegverbinding Zutphen-Apeldoorn. In 1882 kreeg Klarenbeek zijn stationnetje. Een paardenspoorweg onderhield de verbinding tussen de sigarenkistenzagerij en de treinstopplaats.

Daarna lopen we via een afwisselend landschap richting de eerste rustplek van vandaag. Deze is ingericht bij boerderij Belle Rensink. U komt hier zelfs twee maal. Bij vertrek dus goed opletten in welke richting u de wandeling vervolgt.
De T-boerderij Belle Rensink met middenlangsdeel werd al in 1417 genoemd en maakt onderdeel uit van de historische buitenplaats De Poll.
Na deze rustpost kunt u nog 8 km genieten van deze prachtige cultuurhistorische omgeving. Zo komt u na enkele kilometers bij de IJssel. Deze keer laten we de ruÔne van kasteel Nijenbeek - letterlijk - links liggen. De komende jaren wordt aan deze ruÔne gewerkt om te voorkomen dat deze - alweer letterlijk - in de IJssel verdwijnt. Vervolgens lopen we een stuk over de bomendijk, een uniek stukje Nederland. Daarna lopen we via de scouting Voorst weer terug naar Belle Rensink, waar we voor de tweede keer uitrusten.

We vervolgen de weg terug naar Klarenbeek. Via de Appense Enkweg lopen we even later over de Bandijk. Rechts daarvan zien we twee kolken liggen, de lachende kolk en de huilende kolk.

Klarenbeek 5

De Lachende (links) en Huilende (rechts) Kolk.

De dijk krijgt in dit schaduwrijke gebied een rijzig karakter, wat wil zeggen dat die door een natuurlijke laagte loopt. Vlakbij liggen twee plassen die vermoedelijk zijn ontstaan door dijkdoorbraken. Beide kolken werden binnengedijkt. Dankzij de kwel kent de oostelijke plas een betere waterkwaliteit. Reden waarom die de Lachende Kolk wordt genoemd. Gespeend van dat voordeel en daardoor somber ogend, heet de westelijke plas de Huilende Kolk.

We lopen nog een paar kilometers door de bosachtige omgeving van Klarenbeek alvorens we terug zijn bij het complex van SC Klarenbeek.

Nadat we hier ons natje en droogje tot ons hebben genomen, lopen we nu het Apeldoorns deel in. Niet lang na de start zien we op de hoek van De Til met de Hessen-Allee een propeller.
Deze propeller is afkomstig van een Wellington Mk 1 van de Royal Air Force, welke in de nacht van 30 op 31 mei 1942 is neergehaald. Alle 5 inzittenden kwamen om.

Iets verder lopen we langs de Beekbergse beek, vroeger ook wel de Oude of Verloren Beek genoemd. Klarenbeek heet niet direct naar deze beek. Naar verwachting is de naam afkomstig van een voormalige boerderij/landgoed Klarenbeek. Nadat we onder de A50 zijn doorgelopen, lopen we via het buurtschap Oosterhuizen over de Beekbergse Enk naar het dorp Lieren. De koffiepost hebben we ingericht op het terrein van de VSM, de Veluwse Stoom Maatschappij. Kijk vooral om je heen en zie de pracht en praal van onze Nederlandse treinhistorie. U komt ogen te kort!

Klarenbeek 6

De koffiepost is op het terrein van Veluwse Stoom Maatschappij.

De stoomtrein tussen Apeldoorn en Dieren is gebleven. Niet als een dagelijks vervoermiddel, maar wel als een bijzondere attractie. Op de Koningslijn rijdt de VSM met een groot aantal stoomlocomotieven, Nederlands historische diesellocomotieven en rijtuigen door het schitterende landschap van de Veluwe en de Ijsselvallei. De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij heeft zich ten doel gesteld een rijdend spoorwegmuseum in dienst te houden. Met veel zorg, geduld en kennis werken de VSM-ers aan de instandhouding en het onderhoud van de locomotieven, rijtuigen en goederenwagens. Het is een regelrechte aanrader om hier in het voorjaar of in de zomer nog eens terug te komen voor een nostalgisch stoomtrein ritje! Zie daarvoor de talloze mogelijkheden die de VSM u biedt!

Na deze prachtige historische rustpost, lopen we richting het Apeldoorns kanaal, dat Apeldoorn verbindt met de IJssel in Dieren. Niet lang daarna komen we aan bij het Beekbergerwoud.

Rond 1850 was het Beekbergerwoud een bedevaartsoord voor plantenkenners. Dankzij opwellend voedselarm grondwater en een ideale bodem groeien hier bijzondere soorten. Zo komen hier paarsbladig goudveil en knikkend nagelkruid voor. Om landbouwgrond mogelijk te maken, werd in 1871 de laatste boom geveld in het Beekbergerwoud. Ruim een eeuw later kocht Natuurmonumenten deze historische grond aan, dempte sloten, herstelde wellen en heeft voedselrijke grond afgegraven, zodat de oorspronkelijke begroeiing kan terugkeren.

Ontstaat hier opnieuw een weelderig moerasbos? Ontdek het zelf! En daar krijgen de wandelaars van WS78 vandaag de kans toe.

Na de fruitpost lopen we een stuk langs de Leigraaf, waarmee destijds het water van het Beekbergerwoud is afgevoerd naar de Grote Wetering. Daarna komen we op een stuk van het Grenspalenpad. We lopen hier op een historische grens! Halverwege staat zo'n grenspaal.

Klarenbeek 8

Het uitzicht vanaf het Grenspalenpad.

Het Grenspalenpad is een cultuurhistorisch wandelpad, dat dateert uit de 18de eeuw. Die grenspalen zijn in 1750 geplaatst om het gebied aan te geven waarbinnen Heerlijkheid Het Loo bepaalde rechten kreeg.

Na het Grenspalenpad lopen we door het laatste nieuwbouwwijkje van Klarenbeek, waarna we al snel weer terug zijn bij het Multi Functioneel Centrum op het complex van SC Klarenbeek.

Vorige tocht

Volgende tocht

Pagina is bijgewerkt op 19-02-2016 om 12:00 uur